Forfatter og tidligere yrkesoffiser Jan P. Pettersen tar et usminket oppgjør med den allierte ledelsen og gjennomføringen av de militære landoperasjonene under Narvikfelttoget. Flere av de allierte angrepene påførte sivilbefolkningen store lidelser og hadde minimal militær betydning. Hør ham fortelle fra hans nyeste bok «NARVIK 1940 Strategisk mål og politisk symbol» på kveldsforedrag i Sortland Museum.
Det allierte felttoget i Norge våren 1940 var ifølge britiske historikere en militær fiasko. Operasjonene var utilstrekkelig planlagt, soldatene elendig trent og utrustet, og den politiske så vel som den militære ledelsen katastrofalt dårlig.

I boken, NARVIK 1940 Strategisk mål og politisk symbol, knuses myter fra det allierte felttoget, og det gis nye perspektiver på kampene i Nord-Norge. 6. divisjonen og de nordnorske soldatene har aldri fått den anerkjennelse de fortjener for sin innsats under kampene våren 1940 i den nasjonale krigshistorien.

Regjeringens inngripen i ledelsen av den sivile og militære kampen i midten av mai ble gjort på en lite gjennomtenkt måte. Det skapte en unødig konflikt med general Fleischer. General Ruges handlemåte i tiden rundt kapitulasjonen og ukene etter har vært lite kjent. Flere av de militære arkivene fra felttoget forsvant og ble aldri gjenfunnet.

Jan P. Pettersen er tidligere yrkesoffiser og næringslivsleder. Han ble uteksaminert fra Hærens Krigsskole i 1970 og fra Hærens Stabsskole i 1981. Han har tidligere gitt ut to bøker fra krigen i Nord-Norge 1940-45.

 

Inngang: kr 100,- for voksne / Gratis for barn og unge under 18 år
Billett kjøpes i døra, navn og telefonnummer noteres på egen liste av smittevernhensyn. Lista oppevares i 10 dager før den makuleres.