Utstillingen «A Covid Conversation» er en fotografisk samtale mellom Kristina R. Johnsen fra Bø i Vesterålen, og amerikanske Sunny Strader fra Los Angeles. I 30 dager sendte de to fotografene et bilde til hverandre hver dag, og utstillingen dokumenterer utviklingen sett fra to svært ulike, men likevel like virkeligheter våren 2020.

Den pågående pandemien har tvunget oss til å tenke helt nytt når det gjelder utstillinger og formidling. Museene har et ansvar ikke bare for å formidle historiske hendelser, men også til å dokumentere samtida – for framtida. Sortland Museum er svært stolte over at vi nå kan presentere denne utstillingen.

«A Covid Conversation» er produsert som en vandreutstilling av Sortland Museum.