Brygga Jennestad Handelssted

Å besøke den gamle brygga ved Jennestad Handelssted, bygd i 1863, er en reise tilbake i tid. Frem til 1930-tallet var Jennestad et av de de viktigste handelsstedene i Vesterålen. I de mange hyllene i den gamle butikken bugner det fortsatt av originalvarer fra århundreskiftet og frem til handelen sluttet i 1982.

Brygga er eid av Sortland kommune, og drives av Sortland Museum. Brygga er åpent for besøkende i sommerhalvåret, og resten av året etter avtale med Sortland Museum.