Siste kveld i foredragsserien «Den blå kulturbyen under lupen» handler om kultur, arkitektur, kreative næringer og kampen om å få folk til å flytte til –  og ikke fra.

I likhet med mange distriktsregioner opplever Vesterålen negativ befolkningsvekst, spesielt flytter mange unge for ikke å komme tilbake. Mange bedrifter har også problemer med å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. Kan et godt kulturtilbud og slående arkitektur være faktorer som kan bidra til økt tilflytting og et mer attraktivt lokalsamfunn?

-Andreas Sjøvoll, seniorrådgiver Innovasjon Norge

-Martin Meisterlin, daglige leder Deadline Media

-Anette Tunheim Jacobsen, leder Kultursamarbeidet i Vesterålen

Etter foredragene blir det paneldiskusjon og mulighet til å stille spørsmål og komme med kommentarer. 

Foredragsserien er en del av informasjonsarbeidet knyttet til den nylig vedtatte Kulturminneplanen for Sortland