Grenselos i grenseland – Samisk og Norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms 1940-1945

289 kr ink. mva.

3 på lager

Varenummer: 100089 Kategori:

Beskrivelse

Denne boken gir et innblikk i grenselosenes dramatiske historie under okkupasjonsårene. Det er lagt vekt på å skildre lostrafikken i et historisk perspektiv og særtrekk ved trafikken i ulike områder i nordre Nordland og Sør-Troms. Tidligere grenseloser, deres familier og flyktninger forteller om sine opplevelser og minner knyttet til lostrafikken.
Arbeidet som grenselos var slitsomt og farefullt, og flere av losene utsatte både seg selv og sin familie for livsfare. Boken viser det omfattende arbeidet tyskerne la i å forhindre flukt over grensen til Sverige, og hvor avgjørende grenselosens kunnskap om fjellet var for å bringe flyktningene i sikkerhet. Vi får også et innblikk i hvordan både grenseloser og flyktninger ble mottatt av svenske myndigheter.
De samiske grenselosene fikk tvilsom behandling i etterkrigsårene både i form av urettmessige beskyldninger og manglende anerkjennelse. Grenselosenes innsats i Nordland har i lang tid vært glemt i norsk okkupasjonshistorie inntil de fikk oppreisning i 2005.

Marianne Neerland Soleim er instituttleder for Barentsinstituttet ved UiT Norges arktiske universitet, i Kirkenes
Jens-Ivar Nergård er professor ved UiT Norges arktiske universitet.
Oddmund Andersen er seniorforsker ved Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter.