Første del av Sortland Museums foredragsserie om arkitekturhistorie, byutvikling og kulturminner i Sortland. 

I juni vedtok Sortland kommune en kulturminneplan som innebar at 31 bygg og bygningsmiljøer ble vernet. Hva betyr vern, og hvordan er det å drive næringsvirksomhet i vernede bygg? Hvilke fordeler og utfordringer finnes det når bygg er vernet?

Miniforedrag:

-Kåre-Bjørn Kongsnes, Jennestad Handelssted

-Tove Hov Jacobsen, Lihallen Kulturgård.

-Eva Charlotte Nilsen/Linn Pedersen, Kunstnerhuset 

Etter foredragene blir det paneldiskusjon og mulighet til å stille spørsmål og komme med kommentarer.

Arrangementet finner sted i Kulturkaféen på Kulturfabrikken klokka 19. Billett kjøpes i døra. Det koster 100 kroner for voksne, barn og unge under 18 år har gratis inngang.

 Foredragsserien er en del av informasjonsarbeidet knyttet til den nylig vedtatte Kulturminneplanen for Sortland.